Dariusz Zapała

inspiracje
15:50-16:20
Czego nie powie Ci użytkownik, a co możesz odczytać z jego mózgu?

Podczas prelekcji opowiem, jak nowe metody pomiaru aktywności mózgu pozwalają na łatwiejsze, niż dotychczas badanie reakcji użytkowników. Przedstawię na przykładzie technologii fNIRS, w jaki sposób możliwe jest monitorowanie parametrów uwagi, zaangażowania czy reakcji emocjonalnych osób podczas interakcji z różnego typu interfejsami. Spróbuję również odpowiedzieć na pytanie, które techniki rejestracji pracy mózgu staną się już niedługo standardowymi narzędziami przy projektowaniu.

Biogram

Jestem doktorem psychologii i adiunktem w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. Zajmuję się badaniem psychofizjologicznych mechanizmów wyobraźni ruchowej. Aspektem praktycznym mojej pracy naukowej jest rozwój metod diagnozy i treningu zdolności wyobrażeniowych oraz wzrost użyteczności tzw. interfejsów mózg – komputer (BCI). Odbyłem staże naukowe w USA i Chinach. Obecnie jestem częścią zespołu BioVR, którego celem jest budowa spektroskopu bliskiej podczerwieni (NIRS) do monitorowania fizjologicznych wskaźników uwagi dla zastosowań komercyjnych.