Igor Farafonow

CEO (Uxeria)

case study
13:10-13:30
Szarlatani UX – o zgubnej roli projektantów

UX jest modne. UX jest jednym z obszarów będących pod silnym naciskiem inwestycyjnym wielu organizacji. Wynika to z wielu rzeczy: popularyzacji badań UXowych w procesie powstawania produktow, metod warsztatowych nastawionych na budowanie nowych koncepcji biznesowych i produktowych (design thinking, design sprint), agile’owego podejscia do rozwoju produktu (które bardzo ładnie łączy się z procesami UCD).

Jednakże często dostrzec można rozjazd między oczekiwaniami biznesu co do roli UX, a jego rzeczywistymi kompetencjami i możliwościami. Skrótowo mowiac: często biznesowo wydaje się, ze zatrudnienie UX designera rozwiąże wszystkie jego problemy produktowe. Coraz częściej UX jest głównym zaangażowanym w proces kształtowania innowacji – i takie jeg wobec nich oczekiwanie. Często UX pełni role tego, co kiedys nazywano product developmentem, czy wręcz Business developmentem.

Podczas wykładu chce przedstawić w szczegółach, na przykładach, kiedy oczekiwania wobec UX sa zbyt „wysokie” lub „niskie”, chce pokazać, jak niewłaściwie wykorzystane kompetencje Projektantow Doświadczeń może nie tylko nie pomoc, a wręcz popsuć produkt lub biznes.

Chce pokazać tez, jak radzić sobie w takich sytuacjach, jak unikając konfliktów wewnętrznych tworzyć i rozwijać produkty „wyciągając” z UX kwintesencje 🙂

Biogram

Trochę projektant, trochę badacz, trochę organizator prac i zespołów, trochę mówca. Pracował z polskimi i zagranicznymi firmami. Sprawca wielu sukcesów i porażek.